FRANSA'DA "YARATILIŞ ATLASI" DEPREMİ!


LE MONDE - Benzeri Görülmemiş Bir Kampanya - 14.05.2008

Fransa'nın  en tanınmış günlük gazetelerinden Le Monde, bir kez daha Yaratılış Atlası'nı haber yaptı. 400.000 tirajlı gazetede Yaratılış Atlası hakkında "benzeri görülmemiş bir kampanya" denerek şu bilgiler aktarıldı:

... Adnan Oktar yakın bir zamanda, 2007 yılında, Batı Avrupa'daki birçok ülkede, ayrıca Kanada ve ABD'de Yaratılış Atlası ile tanındı. Çok lüks, bolca resimlendirilmiş, Harun Yahya (Adnan Oktar'ın takma adı) imzalı bu kitap, Fransa'daki okul ve üniversitelere binlerce yollandı.

İçinde hayvan ve bitki türlerine ait fosillerin onlarca fotoğrafı konmuştu ve Darwin'in evrim teorisinin geçersizliğini kanıtlamaya çalışıyordu. Bu gönderim, eğitimciler ve bilim adamları arasında çok ciddi bir tepki meydana getirdi... Bu "ansiklopedi"nin ikinci ve üçüncü ciltleri yakın zamanda Fransa'ya gelmek üzere... Adnan Oktar 2007 yılında tüm dünya çapında 1.5 milyon eser sattığını ifade ediyor.

... Beyaz ipek bir takım giyen Adnan Oktar yaratılışçı düşüncelerin ve dini dışavurumların Avrupa'daki popülerliği karşısında mutluluğunu saklamıyor; materyalizmi ve ateizmi reddediyor. Atlas'ın yayınlanması ve fikirlerinin yayılması, kendisine göre, Tony Blair'in Katolikliğe dönüşünün ve Nicholas Sarkozy'nin dinle ilgili açıklamalarının kökeninde yer alıyor.  


LE POINT - Darwinizmi Kurtarmak İçin Artık Çok Geç! - 25.10.2007

Fransa'nın tanınmış haftalık haber dergilerinden Le Point, 25 Ekim 2007 tarihli sayısında "Darwin'i Kurtarın!" başlıklı bir habere yer verdi. Haberde, fen ve hayat bilgisi dersi öğretmenlerinin, yaratılışı savunan çalışmalar karşısında "kendilerini yetersiz hissetmelerine karşı" eğitmenlere yönelik bir eğitim organize edildiği duyuruldu. Eğitimin amacı olarak, dergide dikkat çekilen madde ise, "çok sayıda okula kısa süre önce baskın gerçekleştiren Yaratılış Atlası" oldu.

Harun Yahya'nın kaleme aldığı Yaratılış Atlası isimli eser ile ilgili Fransa'da çıkan yüzlerce haberden biri olan bu duyuru da, Fransız halkının bir kitap karşısında yaşadığı şoku ortaya koyuyor. Ayrıca söz konusu haber evrim teorisini öğretenlerin dahi, Yaratılış Atlası'ndaki deliller karşısında ne kadar aciz kaldıklarını gözler önüne seriyor. Bugün Darwin'i - dolayısıyla vasiyeti olan evrim teorisini- kurtarmak mümkün değildir. Çünkü gerçekler ortaya konmuş; bilim adına yalan söyleyenlerin maskeleri düşmüştür. Darwin ise gelmiş geçmiş en büyük bilim sahtekarlığının kurucusu olarak tarihte yerini almıştır.


POLITIS /Fransız Üniversitelerde Evrim Teorisi
Sorgulanmaya Başlandı - 18.10.2007

Fransa'nın haftalık haber dergilerinden Politis, 18-24 Ekim 2007 tarihli sayısında kapak konusunu "Darwine Karşı Yaratılışçı Atak" başlığı ile evrim karşıtı yaratılışçı çalışmalara ayırdı. Ingrid Merckx'in dört sayfada incelediği konuda, asıl olarak Yaratılış Atlası'nın Fransa'daki etkileri üzerinde duruldu. Yaratılış Atlası'nın ülkede yaygınlaşmasının ardından, üniversite öğrencilerinin artık evrim teorisini sorgulamaya başladığı bildirilerek, şöyle ifade edildi: "Üniversiteler bu durumun farkına çok geç vardılar. Öğrencilerinin bir gün kendilerine bu sorularla saldırıya geçeceğini hiç beklemiyorlardı."

Fransa'da yaratılış inancının yaygınlaşması ile birlikte, Darwinist çevrelerdeki panik de artmaya başladı. Evrim teorisinin sorgulanmasına dahi karşı çıkan Darwinist, materyalist çevreler, "Anti-Darwinistler "şüpheye izin verilmelidir, tartışmaya açık olmak gerekir, demokrat olmak gerekir" diyorlar." şeklindeki şikayetleri ile, evrimi bir dogma olarak kabul ettiklerini ve teoriye körü körüne bağlılık gösterdiklerini bir kez daha teyit etmişlerdir.

Söz konusu haberde, Fransa'da evrim teorisine olan inancın giderek zayıfladığı ve buna dikkat çekmek için konferanslar düzenlendiği aktarıldı. Haberde Atlas'la ilgili verilen bilgilerden bir kısmı şöyledir:

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, yüzlerce Fransız kuruma Yaratılış Atlası gönderildi. 700 sayfalık resimli eser, evrim teorisini yargılarken, Yaratılışçılığı savunuyordu. Eser Harun Yahya imzası taşıyordu. www.bookglobal.net aracılığıyla fikirlerini yayan, Müslüman bir Türk olan Harun Yahya, hayvan türlerinin yaratıldıklarından bu yana hiç değişmediklerini ispatlamaya çalışırken; Darwin'in tezlerinin ise terörizmin gerçek kaynağı olduğunu söylüyordu.Dergide yer alan resimaltı yazısı:
Yaratılışçı, Müslüman Türk Harun Yahya'nın Fransa'daki okullara yollanan
Yaratılış Atlası
.

LE MONDE/ Yaratılış İnancı Güçlenerek Yükselişte - 26.06.2007

Fransa'nın önde gelen günlük gazetelerinden Le Monde, 26 Haziran 2007 tarihli yayınında bir kez daha Yaratılış Atlası'na yer verdi. 400.000 tirajlı gazetenin söz konusu haberinde, yaratılışçı görüşlerin Avrupa Konseyi'nde tartışılmasından; evrimciliğin Stalinizm, Nazizim ve terörizmle eş tutulmasından ve yaratılışçı düşünce tarzının "güçlenerek yükşelişiyle karşı kaşıya" olunduğundan bahsedildi. Ayrıca haberde şöyle bildirildi:
19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan yaratılışçı akım, doğal seleksiyon ile türlerin evrimleştiği teorisini bir kenara atarak, dünyanın Allah tarafından yaratıldığı fikrini savunuyor... Fransa'da en son atak, Şubat ayında gerçekleşti: Rapora göre İslami Yaratılışçılığın başlıca merkezlerinden biri olan Türkiye'den gelen bir Yaratılış Atlası okullara dağıtıldı... Atlas, evrimin bir aldatmaca, yaratılışın ise bir gerçek olduğunu gösterme amacını taşıyordu...

LA CROIX/ Kuran'a Dayalı Yaratılışçılık - 29.03.2007

Paris'te basılan ve tirajı 100.000 civarında olan günlük La Croix gazetesi, 29 Mart 2007 tarihli sayısında, bir kez daha Yaratılış Atlası ile ilgili bir habere yer verdi. Bu Fransızca gazetede yer alan "Darwinizme Karşı Yeni Ataklar" başlıklı haberde, Yaratılış Atlası ile birlikte, evrim teorisine karşı girişimlerin yoğunlaştığına dikkat çekildi. Hıristiyan bilim adamlarının "Evrime Karşı Yaratılış" konulu bir konferansı düzenlediklerinden, bir Fransız televizyon kanalında "sadece tesadüf ve doğal seleksiyonu kabul eden Darwinci teoriye ters düşen" bir belgeselin yayınlanmasından bahsedildi. Atlas'la ilgili ise, "Şubat ayında çok sayıda üniversite ve okul, evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğini empoze eden bir eser aldılar. (Bkz. La Croix, 6 Şubat 2007)... Yazarın da belirttiği gibi, bu eserdeki yaratılışçılık Kuran'ı referans alıyordu." şeklinde bildirildi.


Avrupa Konseyi Basın Toplantısında Yaratılış Atlası- 04.10.2007Merkezi Fransa'nın Strasbourg şehri olan Avrupa Konseyi'nin, 4 Ekim 2007 tarihinde, okullarda yaratılışçılığın okutulması yönündeki girişimleri değerlendiren oturumundan sonra, bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ana konusu, toplantı boyunca masada duran Yaratılış Atlası oldu.


          Konseye son olarak rapor sunan Lüksemburglu politikacı Anne Brasseur, basın toplantısında Yaratılış Atlası'nı kaldırıp gazetecilere göstererek, kitapla ilgili şunları açıkladı:
Harun Yahya, Müslüman, Türk yaratılışçıdır. Bu ilk cildi. 2 cildi daha var. Avrupa'ya yollandı. İki dilde. İngilizce ve Fransızca. Evrim teorisinin yalan olduğu, Darwinizm'in terörün kaynağı olduğu, 20. yıldaki diktatörlerden vs. sorumlu olduğu anlatılıyor...
          Bir gazetecinin hazırlanan rapora karşı tepki mesajları gelmesiyle ilgili sorusuna, parlamenterlerden şöyle bir yanıt geldi:
Genelde olumsuz elektronik posta geldi. Rapora taraftar olan çok az mektup geldi. Hep rapora karşı olan mektuplardı. Genelde komisyonu ve beni ifade özgürlüğüne saygısı olmayan, din özgürlüğüne saygısı olmayan bir kişi olarak tanımlıyorlardı...
          Milliyet muhabirinin "Birçok kez Harun Yahya'dan ve Yaratılış Atlası'ndan bahsettiniz." diyerek başladığı sorusunu, Fransız politikacı Jacques Legendre cevaplarken şöyle bildirdi:
Bana da geldi. Kuzeyde, benim yaşadığım yerdeki liseler, kolejlere, kütüphanelere gönderildi. Bir not var kütüphanelere vs. öğrencilerin incelemesi üzerine koyabilirsiniz diyorlar. Çok pahalı bir kitap. Basım kalitesi ortada...

            

Gazeteciler Yaratılış Atlası'nı tehlikeli olarak gösteren ve yaratılışın okullarda okutulmasını engelleme girişiminde bulunan parlamenterleri, sorularıyla köşeye sıkıştırdılar. Gazeteciler, kitap yasaklamanın alenen bir sansür olduğu, ifade özgürlüğüne karşı bir eylem olduğu, bu şekilde eğitimde eşitlik ilkesinin göz ardı edildiği yönünde eleştirel sorular yönelttiler. Hatta Yaratılış Atlası'nı toplatarak yakmayı düşünüp düşünmediklerini sordular.


Avrupa Konseyi, Yaratılış Atlası'na karşı tutumu ile demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğü gibi kavramları, kendi fikirleri ile çatıştığında kolaylıkla göz ardı edebileceğini açıkça göstermiştir. Avrupa'nın iddia ettiği gibi demokratik olmadığı, fikir ve inanç özgürlüğüne gerektiği gibi değer vermediği ve asıl insan haklarını ihlal edenlerin kendileri olduğu net bir şekilde ortaya konmuştur. Sadece yönetimlerin uygun gördükleri fikirlerin okunabilmesi, faşizan bir anlayıştır. Evrim teorisinin sorgulanmasına, eleştirilmesine dahi tahammül edemeyen zihniyet ise, dogmatik düşünce şeklinin ta kendisidir.
Diğer taraftan fikirden bu denli korkulması, sadece Allah'ın varlığını, birliğini ispatladığı için Yaratılış Atlası'nın tehlikeli görülmesi, bu kitaptaki mesajın doğruluğunu tasdik eder. Bir Kuran ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle bildirmektedir:
Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

L'Agence France-Press - Yaratılış Atlası Fransız Basınının Gündeminden Düşmüyor - 29.10.2007

Dünyanın 3. büyük, Fransa'nın en büyük haber ajansı olan Fransız Haber Ajansı (AFP-L'Agence France-Press), 29 Ekim 2007 tarihli haberinde, bir kez daha Yaratılış Atlası'na dikkat çekti. Haberde şöyle bildirildi:

... Bunların en son örneği de Harun Yahya imzalı ve Türkiye'de lüks bir kitap olarak basılmış Yaratılış Atlası isimli kitabın, uluslararası geniş çaplı dağıtımı oldu. Harun Yahya bu kitabında, türlerin yaratıldıkları andan itibaren hiçbir değişime uğramadığını ispat etmeye çalışıyor.
Materyalizmin beşiği olan Fransa'nın, şimdiye kadar hiçbir yaratılışçı çalışmaya tepki göstermezken, Yaratılış Atlası'na sürekli olarak dikkat çekmesi, fikri mücadelede ciddi darbe almış olmasındandır. Fransız basınında, Harun Yahya'nın çalışmalarının "en etkili" yaratılışçı hareket olarak lanse edilmesi ve materyalist-Darwinist çevrelerde görülen panik, ideolojilerindeki mağlubiyetin önemli bir göstergesidir.

AFP'nin söz konusu haberi, çok sayıda internet sitesinin yanı sıra, şu yayın kuruluşlarında da yer almıştır:Le Nouvel Observateur: 550.000 tirajlı ünlü Fransız haber dergisi.
France 24:
Paris merkezli, Fransızca ve İngilizce olarak yayın yapan televizyon kanalı.
TV5 Monde: Dünya'nın 4. büyük televizyon ağı olan Fransız kanalı.
L'Internaute Magazine: Fransız internet dergisi.


Metro International: 21 ülkede okunan 880.000 tirajlı gazetenin Fransız baskısı.
La Croix: 100.000 tirajlı Fransız günlük gazetesi.


Radio France: Önde gelen Fransız halk radyosu.

Orange France: 24.5 milyon abonesi olan Fransız telekomünikasyon şirketi


   


Télévision Suisse Romande: İsviçre'nin Fransızca yayın yapan ana televiyon kuruluşu.RTL:
Belçika'nın en popüler radyo-televizyon kuruluşu.

Yaratılış Sergisine Fransa'da Büyük İlgi

Fransa'nın lider günlük gazetelerinden Le Figaro gazetesi, 18 Ekim 2007 tarihinde Yaratılış Atlası'nın Fransa'daki etkilerini yeniden değerlendirdi. 400.000 tirajlı gazetedeki söz konusu haber, "Darwinizm Tartışması Fransa'da Gittikçe Yaygınlaşıyor" başlığı ile yer aldı. Fransa'da "derslerin içeriğini protesto eden öğrenci sayısının gittikçe artmasından" ve "bazı öğrencilerin ısrarlı sorularına karşı nasıl cevap vereceklerini bilemeyen öğretmenler"den bahsedilen haberde, "Yıllardır ABD'yi kasıp kavuran insanın yaratılışı tartışması, Fransız okullarını da sallamaya başladı." denilmekte.

Ayrıca Yaratılış Atlası'nın Paristeki kitapçılarda satıldığı bildirilen haberde, "İnternet Sitelerinin Etkisi" alt başlığı ile şöyle aktarıldı:

Yaratılışçı sitelerin etkisi ve bu teorilerin gittikçe yayılıyor olması, önemli bir gerçek. Geçen Şubat ayında okullar, 770 sayfa boyunca Darwinizm'i inkar eden Yaratılış Atlası isimli lüks bir kitabı postadan teslim aldılar. Harun Yahya isimli bir Türk tarafından yazılan eser, Türkiye ve Almanya'dan gönderilmişti ve "evrimcilerin aldatmacalarını, yanıltıcı iddialarını" herkese duyurmayı amaçlıyordu..."

Le Figaro gazetesi, Fransa'daki öğrencilerin evrim teorisine karşı tepkisini ise şöyle anlattı:

Başka bir eğitmen, bir tarih öğretmeni, kontrol ettiği ödevler arasında, internetten araştırılarak yapılmış ve neredeyse yarısını, öğrencilerinin inatla desteklediği yaratılış teorisinin oluşturduğu, bir ödeve rastladı. Bu tür konular genç Müslümanları, bazı Adventist Protestan kiliselerine bağlı öğrencileri, özellikle genç Yahova şahitlerini, aynı zamanda Katolikleri ve genç Yahudileri etkiliyor. Paris'in geleneksel Yahudi mahallelerindeki okullarda eğitim veren bazı öğretmenler, artık "evrim teorisine karşı gittikçe daha belirginleşen bir direnme" hissettiklerini bildiriyorlar... [Evrim teorisine şüphe ile yaklaşan] bu öğrencilerin içinde en sert olanları, derste susma ve kınayıcı bir hava içinde izleme eğiliminde oluyorlar...


Yaratılış Sergisine Fransa'da Büyük İlgi

Harun Yahya'nın Fransa'da deprem etkisi meydana getiren Yaratılış Atlası'ndan sonra Paris'in merkezinde evrim yalanını bir kez daha çökerten Yaratılış Sergisi düzenlendi.

15 Nisan Pazar günü Paris'te Palais des Congrès Marcel Dufriche'de yaklaşık 2500 kişinin gezdiği sergide, yüz milyonlarca yıllık orijinal fosiller sergilendi. Yaratılışın delili olan fosiller, milyonlarca yıldır canlıların hiçbir değişim geçirmediğini ve var oldukları ilk günden beri aynı özelliklere sahip olarak yaratıldıklarını birkez daha tasdik etti.

Sergide en çok 73 milyon yıllık aslan kafatası, 42 milyon yıllık kurt kafatası, 125 milyon yıllık cırcır böceği fosilleri dikkat çekti.

Üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği Yaratılış Sergisinin, özellikle üniversite ve kültür merkezlerinde tekrarlanması yönünde büyük talep olduğu yetkililer tarafından dile getirildi.


Yaratılış Atlası tüm Avrupa'da büyük bir tufan oluşturdu

Hollanda'da yayın yapan Radio Netherlands'ın internet sitesinde eserlerini Harun Yahya müstear ismiyle yayınlayan Sayın Adnan Oktar'ın kısa sürede tüm dünyada büyük yankı uyandıran dev eseri Yaratılış Atlası ile ilgili bir haber yer aldı. Nicolien Den Boer'in bu makalesinde özetle şu yorumlar yer alıyordu:

(Fransa'nın ardından) Hollanda'da bazı okullar da Yaratılış Atlası kitabının ücretsiz nüshalarını aldılar.

Utrecht üniversitesinden Evrimci biyolog Gerdien de Jong Yaratılış Atlası  kitabının Hollandaca çevirisinin 1. cildini aldı. Kitap yaklaşık olarak 3 kilo geliyor... Jong'un meslektaşları da bu kitabı aldı...

Kitap, Türk yazar Harun Yahya tarafından yazılmış. Renkli resimler ve metinden oluşan kitap Darwin'in evrim teorisini geçersiz kılmaya çalışıyor. Yazara göre neredeyse tüm Batı üniversitelerinde okutulan bu teori, uluslararası terör de dahil olmak üzere dünyadaki bütün kötülükten sorumlu.

Yaratılış Atlası evrimin hiç gerçekleşmediğini iddia ediyor. Kitaba göre, türler birbirinden evrimleşmemiş, hepsi tam olarak yaratılmıştır.

Bionieuws isimli bilim dergisinin yazarlarından Arno Vant Hoog da kitabı inceledi. Harun Yahya'nın teorisini şu şekilde açıklıyor: evrenin milyonlarca yıl yaşında olduğunu reddetmiyor, fakat hayvanların ve bitkilerin yaratıldığını ve milyonlarca yıl hiç değişmeksizin aynı şekilde kaldıklarını söylüyor.


Belçika'da yayınlanan A Voix Autre isimli gazetede Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eserinin Fransa'da oluşturduğu etki « Kulisler arkasında yaşanan panik ! » ve « Yaratılışçı literatür hiçbir dönemde bu kadar güçlü olmamıştı » ifadeleriyle yer aldı. Haberde yer alan diğer yorumlar ise şu şekildeydi.

Fransız eğitimininde, kulisler arkasında yaşanan panik :

Yaratılış Atlası'nın Fransız okullarına ulaşmasından sonra, toplamı 800 sayfanın üzerinde olan bu eser, şimdilerde Brüksel ve Valon eğitim kurumlarına iniş yaptı... Eserin görünümü (lüks ve 4 renk baskılı), Darwinizm'e karşı yürütülen mücadelenin tam ortasına dalan en güçlü birliğin baş neferi olma arzusuyla kendini ifşa ediyor.

(...) Türk yazar Harun Yahya, bu çalışmayı Kuran adına hazırladığını ifade ediyor. Kendisi bu alanda yeni bir isim değil : yirmi senedir, özellikle eğitim kurumlarında evrim teorisinin öğretilmesine karşı bir mücadele sürdürüyor. Yazarın kaleme aldığı Atlas İstanbul'da basılmış ve görünüşe göre çok sayıda okuyucuya ulaşmış.


Fransa'da yaratılış inancı yayılıyor

Reuters Haber Ajansı
Tom Heneghan, 26 Mart 2007

Reuters Haber Ajansı'nın Dini konulardaki haber editörü TomHeneghan'ın 26 Mart 2007 tarihli haberi, The Washington Post, Science, UsNews gibi pekçok gazete ve dergide yer aldı. Haberde Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli 700 sayfalık eserinin Fransa'da oluşturduğu etki ele alındı.


"Yaratılış Atlası" Science dergisinde

Evrim yanlısı yayınlarıyla tanınan Science dergisinin 16 Şubat 2007 tarihli sayısında Harun Yahya müstear ismiyle eserlerini yayınlayan Sayın Adnan Oktar'ın Yaratılış Atlası'nın etkilerinden bahseden "İnanç ve Bilim" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde özetle şu ifadeler yer alıyordu:

Uzun zamandır evrime yapılan "en göz kamaştırıcı görünümlü saldırı ": Bu, son haftalarda kendilerine Yaratılış Atlası gönderilen Avrupalı bilim adamlarının ortak görüşü.

Lüks baskı, 768 sayfalık büyük ciltli kitap, 9/11 de dahil olmak üzere birçok kötülüğün kaynağı olarak Darwinizm'i gösteren Türk yazar Harun Yahya tarafından kaleme alınmış. Yayıncı, binlerce olmasa da kitabın yüzlerce nüshasını Batı Avrupa'daki en az dört ülkedeki araştırmacıya göndermiş.

Yüzlerce nüshası özellikle okul ve kütüphane müdürlerine gönderilen Fransa'da kitap pek çok kişiyi rahatsız etti.

Harun Yahya, 1997 yılından beri İslami Yaratılışçılık konusunda çalışmalar yapan Bilim Araştırma Vakfı'nın (BAV) başkanı Adnan Oktar'ın müstear ismi. (Science, 18 Mayıs 2001, s.1286).

Yahya, Dünya'nın milyarlarca yıllık bir yaşa sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, canlıların evrimsel bir süreç sonucunda oluştuğu düşüncesini reddediyor. Yedi ciltlik "Yaratılış Atlası"nın ilk cildinde 500'den fazla sayfa günümüzde yaşayan canlılarla tıpa tıp aynı olan fosillerin resimlerine ayrılmış. Yahya bu fosillerin evrim teorisini çürüttüğünü söylüyor.

Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesinden biyolog Aykut Kence "Türkiye'de BAV'ın yaratılışçılığı yayma konusunda oldukça başarılı olduğunu" belirtiyor. Son yapılan bir araştırmaya göre ortaokul biyoloji öğretmenlerinin yüzde ellisinden fazlası "evrim konusunda şüphede" olduklarını söylüyor Kence.

Harun Yahya'nın kitapları ayrıca Arapça, Urduca ve İslam ülkelerinde konuşulan diğer dillere de çevrildi.

Sorulara e-posta ile verdiği cevapta, Yahya'nın sözcüsü Fransa'nın "Nazilerin zamanında olduğu gibi kitapları toplatıp yakabileceklerini... Ancak Darwinizm'in çöküşünün getirilen yasaklamalarla önlenemeyeceğini" belirtiyor.


Le Figaro, 2 Şubat 2007

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Figaro, 2 Şubat 2007 tarihli sayısında Sayın Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear adıyla yayınladığı, İngilizce ve Fransızca baskıları da yapılan « Yaratılış Atlası » isimli eserine yer verdi. Haberde özetle şu yorumlar yer alıyordu :

...
«Son bir hafta içinde Fransa'da çoğu üniversite, lise ve kolej, "Yaratılış Atlası" başlıklı, Darwinizm ve evrim resimleriyle dolu, 770 sayfayı aşkın bir kitap aldı. Bir Türk olan Harun Yahya (Gerçek adı Adnan Oktar) tarafından yazılan kitap şunların altını çiziyor:

...
« Evrimcilerin sahtekarlıkları, aldatıcı açıklamaları » ve özellikle de « Darwinizm ile faşizm ve komünizm gibi kanlı ideolojilerin arasındaki gizli bağlar ».
... Yazar ayrıca, « türlerin zaman içinde hiçbir değişikliğe uğramadığı » fikrinin sarsılmazlığını vurgulamak için, son iki yüzyıldır tüm dünyada bulunan çok sayıda fosil örneğinden destek alıyor.

...Yazar fosillerle günümüz örneklerinin birbirlerine benzediklerini göstermek için muhteşem balık, sırtlan, karınca, deniz yıldızı resimlerinin yanına onlarca milyon yıldan daha yaşlı hayvan ve bitki resimlerini koyuyor. Ve böylece şunu göstermek istiyor: « canlılar evrim geçirmediler, yaratıldılar »

Le Monde, 3 Şubat 2007

Şubat ayı içinde, Fransa'nın en önemli gazetesi Le Monde'da Yaratılış Atlası'nı konu alan çeşitli haberler yer aldı. Hervé Morin imzalı, 3 Şubat 2007 tarihli haberde Atlas'ın Fransa'daki etkisine yer verildi. Haberde özetle şu ifadeler yer alıyordu.

"Benzersiz bir eser geçtiğimiz haftalarda binlerce nüsha dağıtıldı. Okullara, üniversitelere ve eğitsel arşivleme merkezlerine dağıtılan bu eserin adı Yaratılış Atlası 1. cilt. Büyük formatta ve bolca resimlendirilmiş 800 sayfadan oluşmakta ve Harun Yahya imzası taşımaktadır.

Türkiye'de yazılan ve basılan bu kitabın sonuç bölümü son derece net: "Yaratılış bir gerçektir" ve "evrim bir sahtekarlıktır."

bolca resimlendirilmiş 800 sayfadan oluşmakta ve Harun Yahya imzası taşımaktadır.
Türkiye'de yazılan ve basılan bu kitabın sonuç bölümü açık: "Yaratılış bir gerçektir" ve "evrim bir sahtekarlıktır."

(...) Harun Yahya, Hıristiyan yaratılışçıların aksine, dünyanın 4,6 milyar yaşında olduğunu kabul ediyor. Ama o evrimin olmadığını, yaratılışın bir gerçek olduğunu belirtmek için fosillerin güncel türler ile olan benzerliği üzerinde duruyor. Yazar, temel mantığını Kuran üzerine kuruyor ve şöyle sonuçlandırıyor: "Her nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü orasıdır."

(...) Yazarın Fahri Başkanı olduğu Bilim Araştırma Vakfı (BAV), 2001 yılında Science dergisi tarafından, "Birleşik Devletler dışında en etkili evrim karşıtı hareketlerden biri" olarak nitelendirilmişti."


Le Monde, 8 Şubat 2007

Le Monde gazetesinde yer alan bir diğer haber ise 8 Şubat 2007 tarihli ve gazetenin İstanbul temsilcisi Guillaume Perrier imzasını taşıyor. Haberde Harun Yahya'nın eserlerini yayınlayan Global Yayıncılık yetkilileriyle yapılan röportaja da yer veriliyor:

YARATILIŞÇI TEZLER TÜRKİYE'DE ZEMİN KAZANIYOR

İstanbul'un popüler bir semtindeki Global Yayınevi'nin tertemiz büroları faaliyetleri hakkında çok açık bilgi veriyor. Toplantı masasının hemen üstünde büyük, resimli kırmızı bir kitap bulunuyor. Bu kitap, Ocak ayının sonlarında Fransız medyasına, okullarına ve üniversitelerine gönderilen, Harun Yahya imzalı, gösterişli "Yaratılış Atlası".

2001 yılında kurulan Global Yayınevi'nde 92 kişi istihdam ediyor ve yalnızca "çok sayıda eserin sahibi" Harun Yahya'nın (kitaplar, filmler ve internet sitelerinden oluşan) çalışmalarını yayınlıyor.

... 50 yaşındaki (gerçek ismi Adnan Oktar olan) Harun Yahya 20 yıldır yaratılış ve din üzerinde kitaplar yayınlayan bir yazar.

... 2006'da, Darwin'in yanıldığını ispatlayan fosiller yalnızca İstanbul'da 350 kez sergilendi. Çocuklar için hazırlanan kitaplar da ücretsiz olarak dağıtıldı. Yaratılışçılık, yavaş yavaş Türkiye'de yerleşiyor.

Ortadoğu Üniversitesi'nden Aykut Kence "Onların tezleri 1985 yılından itibaren okul kitaplarında görünüyor. . O yıllarda ilk okullarda evrim fikrine rastlamak bile imkansız. Son on yıl içinde yetişen öğretim görevlilerinin pek çoğu yaratılışçılığa "döndü"ler. Bilimler Akademisinin yaptığı araştırmaya göre ülkedeki lise öğrencilerinin % 75'i evrim teorisine inanmıyorlar."


La Croix, Şubat 2007

Okullara Darwinizm'i yalanlayan bir atlas gönderildi

La Croix isimli, Fransa'da yayınlanan bir diğer önemli gazete, Yaratılış Atlası'nın Fransa'da bir tartışma başlattığını yaptığı haberle duyurdu. Haberde Yaratılış Atlasında yer alan fosillerden de bir örnek verildi. 280 milyon yıllık bir kurbağa fosili ile canlı bir örneği kıyaslayarak, Atlas'tan "Canlılar yaratıldıklarından bu yana değişmemiş, evrim geçirmemişlerdir" şeklinde bir alıntı yapıldı.


L'EXPRESS, 2 Şubat 2007

Okullarda Bir Türk Yaratılışçı Atlas

Fransa'da yayınlanan en önemli dergilerden biri olan L'Express'in 2 Şubat 2007 tarihli sayısında Yaratılış Atlası hakkında bir haber yer aldı. Haberde Fransa'daki bazı kamu kuruluşlarına ve bilim adamlarına gönderilen atlasın oldukça dikkat çekici, renkli, çocukları dahi etkileyebilecek bir eser olduğu belirtiliyor.


20minutes, 2 Şubat 2007

Yaratılışçılık Fransız Okullarına Ulaştı

Fransa'da yayınlanan 20 minutes isimli gazetenin 2 Şubat 2007 tarihli sayısında da Yaratılış Atlası'nın halk üzerindeki etkisi üzerinde duruldu. Haberde ayrıca, Harun Yahya'nın çeşitli internet sitelerine, makalelerine, kitaplarına ve Yazar hakkında yayınlanmış haberlere de linkler verildi.


L'HUMANITE Gazetesi, 8 Şubat 2007

Fransa'da yayınlanan L'Humanité gazetesinde Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası'nın Fransa'da oluşturduğu büyük etkiyi temel alan bir haber yer aldı. Haberde özetle şunlar ifade ediliyordu:

"Türkiye'de yazılan ve Kuran'ı temel alan, Darwin'in ortaya attığı evrim teorisini reddeden bir kitabın kamu kuruluşlarına dağıtıldığı, kitabın bol resimli, 772 sayfalık bir eser olduğu, Ocak ayı sonunda kolej, lise ve üniversite kütüphanelerine ve l'Humanité gibi bazı gazetelerin yazı işlerine gönderildiği anlatılmaktadır.

"Bu eser "evrimcilerin sahtekarlıkları, onların aldatıcı açıklamaları, "darwinizm ile komünizm ve faşizm gibi kanlı ideolojilerin arasındaki görünmez bağı" ortaya koyma amacını hedefliyor. Gerçekten de böyle. Kitabın büyük bir bölümü, tarih boyunca canlı organizmaların hiçbir değişikliğe uğramadığını ispatlamaya çalışan günümüzde yaşayan örnekleriyle kıyaslanan fosil resimlerinden oluşuyor. "Evreni ve tüm canlıları Allah yaratmıştır." sonucuna bağlanıyor... Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar yaratılışçılığı benimsemiş tanınan bir isim. (...)1980'li yıllardan bu yana, İslami kesim de bu mücadeleye destek çıkıyor... Eserin hazırlanış safhaları da hayret uyandırıcı. I. cildi basılan ve bunu altı cilt eserin daha takip edeceği, 75 euro gibi sudan ucuz bir etikete sahip, lüks, renkli kağıda basılmış bir kitap."


LE NOUVEL OBSERVATEUR Dergisi, 2 Şubat 2007 

Kuran'ı kaynak alan Yaratılışçılık Fransa'ya ulaştı

"... Milli Eğitim Bakanı, bölge eğitim müdürleri ile birlikte, "Yaratılış Atlası'nın İslami düşünceyi benimsemiş, internette "evrim aldatmacası" isimli bir sitede görüşlerini sunan Harun Yahya isimli bir Türk yazarın eseri olduğuna dikkat çekti. 770 sayfalık bu kitap insanın yaratılışından bu yana hiçbir değişikliğe uğramadığını ve tüm hayvan türlerinin en ufak bir değişiklik geçirmediğini ispatlamak üzere hazırlanmış. Kendisi,gerçekleştirdiği bu anlatımı Kuran'dan aldığı alıntılarla destekliyor.

Birçok protestan kilise, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan, ısrarla Darwinizm ve evrim teorisini kabul etmemekte kararlı bir tutum sergiliyorlar... İslami cepheye gelince... kuşkusuz en önemli temsilcisi, uluslararası Harun Yahya yayınlarının da  katkısıyla Harun Yahya'nın kendisidir."

Fransa'nın en önemli gazetelerinden biri olan Le Nouvel Observateur'in internet sitesinde ise yazar Harun Yahya'nın hayatı, çalışmaları, evrim teorisinin yalanlarını ortaya koyan açıklamaları ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.


LE NOUVEL OBSERVATEUR Dergisi Internet Sitesi

Le Nouvel Observateur dergisinin internet sitesinde Harun Yahya'nın çalışmalarıyla ilgili çeşitli yorumlara da yer verildi. Bu yorumlardan bir tanesinde özetle şu ifadeler yer alıyor:

Harun Yahya ve Darwinizm

İslam'ı tanımayan gayri Müslümanlar için ve aynı şekilde İslam hakkında bilgilerini derinleştirmek isteyen fransızca konuşan Müslümanlar için Harun Yahya çok güzel bir referans. Çünkü yazıları ve internet sitesinde ücretsiz olarak temin edilen kitapları www.harunyahya.com çok içten metinler. Kitapları yaklaşık kırk dile çevrilmiş.

 "İslam'ı Tanımak" "Temel Kavramlar" ve "Kavimlerin Helakı" isimli bu üç kitap Kuran'ı çok daha kolay anlamanızı sağlıyor.

Harun Yahya'yı okumak aynı zamanda onun nasıl Darwinizm'i çürüttüğünü bilmeye imkan sağlıyor.

Harun Yahya'yı okumak ve Kuran'ı anlamak zihinlerdeki karmaşayı dindirmeyi sağlayabilir.

... Bizim Tanrı, Allah, God veya Yehova dediğimiz, insanların bir Allah'ıdır.  Kutsal kitaplar öncelikle Allah'a imana bir çağrıdır, ahlak ve davranış düsturudur, cennet veya cehennem için bir ödül veya bir cezadır. Temel kavramları olmadan hayatın bir anlamı olmazdı. Hayatın kökeni de olmazdı. Eğer Darwin'e bağlı kalırsak, dünya üzerindeki hayat tesadüfen olmuş olmalıdır. Harun Yahya'yı okuyun ve kendi fikrinizi oluşturun. Hayran kalacağınıza eminim. Ve bu büyük bir tabuyu kırmanıza da izin verecektir: Evrim teorisini sorgulamak! Onu reddetmek değil, ama sadece onu sorgulamak. Sadece bu!"


Fransız televizyon kanalı TF1'in internet sitesi, 2 Şubat 2007

Fransa'da yayın yapan TF1 isimli televizyon kanalının internet sitesinde 2 Şubat  2007 tarihinde "Yaratılışçı Müslüman bir Kitap Liselere Yayıldı" başlıklı bir haber yayınlandı. Haberde Le Figaro gazetesinde yer alan habere yer verildi.

 


Fransa'nın en önemli gazetelerinden La Liberation'da 6 Şubat 2007 tarihinde "Yüzlerce Liseye Yaratılışçı Türk Yazarın Kitabı Yollandı" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde şu ifadeler yer alıyordu:

"Başta liseler olmak üzere, üniversiteler dahil, yüzlerce eğitim kurumuna, Türk yazar Harun Yahya'nın kaleme aldığı, evrim teorisini kınayan ve yaratılışı çokça öven -Yaratılış Atlası- isimli, çok sayıda resimle zenginleştirilmiş bir kitap yollandı...

Yaratılış Atlası fosil ve hayvan resimlerini destek alarak, 19. yy da Darwin yandaşlarının savunduğunun aksine insanın hiçbir değişim geçirmeden kaldığını ispat etmeye çalışıyor. Yazar ve editör Harun Yahya internet sitesinde birçok dile çevrilmiş eserlerine yer veriyor ve görüşünü desteklemek amacıyla Kuran'dan alıntılar yapıyor. Harun Yahya Türkiye'de Yaratılışçılığın en büyük savunucusu (şampiyonu) olarak tanınıyor..."


Fransızca yayınlanan bir haber sitesinde ""Yaratılış Atlası" ya da bir diğer deyişle darwinizmin kabul edilmezliği nasıl anlatılır?" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde Yaratılış Atlası'nın etkisi detaylı olarak tarif ediliyor. Sitede ayrıca Harun Yahya'nın sitelerine ve diğer çalışmalarına da link veriliyor.

Kolej, lise ve üniversitelere geçtiğimiz birkaç gündür Harun Yahya'nın yazdığı "Yaratılış Atlası" isimli, Darwinizm ve evrim teorisini reddeden bir kitap gönderiliyor... 770 sayfalık, orta ve yüksek dereceli eğitim kurumlarına "Yaratılış Atlası" nın ulaşmasıyla birlikte bir çok soru hasıl oldu: Harun Yahya kimdir?

(...) Üniversite yılları boyunca felsefe ve materyalist ideolojiler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu zamandan sonra "evrim teorisinin sahtekarlığı" diye tanıttığı çok sayıda eser kaleme alıyor. Amacı "Darwinizm ve materyalizmin dünya üzerindeki etkisine engel olmak". "Evrim Aldatmacası" isimli kitabında "evrim teorisi dünyayı yönetenler tarafından bize telkin edilen bir yalandan başka bir şey değildir" ifadesini bulabilirsiniz.

... Eserleri -Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Arapça, Lehçe, Endonezyaca, Malayca, Malayam, Urduca, Arnavutça, Sırpça ve Hırvatça- gibi çok sayıda dile çevrilmiş. Bu güçlü yayılım ile Harun Yahya tüm gezegene "dünyada terör eylemlerini gerçekleştirenlerin aslında Darwinistler olduklarını söylüyor. 11 Eylül saldırılarını temsil eden bir resmin alt yazısında "dünyada terörü devam ettiren Darwinistlerdir. Darwinizm çatışma ya cesaret veren ve değerli kılan tek felsefedir" ifadesi yer alıyor.

... Bazı eserleri Fransız masonluğu, Siyonizmi ve bunların "dünya tarihi ve politikası üzerindeki olumsuz etkilerini " konu alıyor. Diğer eserleri Kuran Ahlakı üzerine yazılmış; Harun Yahya "Dini bilmeyen insanlara İslam'ı tanıtmak ve kalplerini bu gerçeğe ısındırarak" böylece "Müslüman olmayanlara Allah'ın varlığının delillerini ve yaratışındaki mükemmelliği" göstermeyi hedefliyor. ... Harun Yahya kitabın yedi ciltlik bir eserin ilk cildi olduğunun bilgisini de önceden veriyor.


DARWİNİZM TERÖRİZME NEDEN OLUR MU?

Son iki hafta içerisinde Fransa'daki binlerce okula gizemli bir biçimde "çok şık bir biçimde resimlendirilmiş" ve Darwinizm'e karşı coşkulu bir karşı atak gerçekleştiren bir Türk kitabı postayla yollanmaya başladı. Yaratılışçılık Atlası adındaki 768 sayfalık, ciltli, büyük boy kitap sadece Charles Darwin'in evrim teorisinin kandırmacalarını ortaya dökmekle kalmıyor, aynı zamanda evrim teorisini "terörizmin gerçek kaynağı" olarak lanse ediyor... "Atlas", ateizm ve materyalizm ile olan bağlantılarından dolayı ırkçılıktan Naziliğe, komünizmden terörizme hemen hemen her şeyin nedeni  olarak "güçlü olanın hayatta kalması" kavramını gösteriyor.


SOMBREVAL YAYINEVİNİN İNTERNET SİTESİ

Sombreval yayınevinin internet sitesinde de Harun Yahya'nın önemli eseri Yaratılış Atlası'nın Fransa'da oluşturduğu büyük etkiye yer verildi ve Le Figaro'da yer alan haberden çeşitli alıntılar yapıldı.


JEUNES POUR LA FRANCE , 2 Şubat 2007

Jeunes pour la France (Gençler Fransa İçin) isimli siyasi oluşumun internet sitesinde de Yaratılış Atlası'nın Fransa'da meydana getirdiğiyankıyı anlatan bir haber yer aldı. 2 Şubat 2007 tarihli haberde dünyaca tanınmış yazar Harun Yahya (Adnan Oktar)'ın çalışmaları şu şekilde tarif edildi:

"Yazar, Kuran'dan birçok alıntı yapıp "Yaratılışın tek gerçek olduğu" sonucuna varıyor, "ruhun varlığı"nı ispatlıyor ve "materyalizmin sonunun geldiğine" dikkat çekiyor."


 

Middle East Online isimli tanınmış internet haber sitesinde Yaratılış Atlası ile ilgili bir haber yer aldı. Haberde şu yorumlara yer verildi.

"Türk yazar Harun Yahya'nın Kuran'dan bir çok ayetle desteklediği 770 sayfalık "Yaratılış Atlası"' adlı kitabında "insanların başka canlılardan evrimleşmediği, yaratıldığı" ileri sürülüyor. 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırılara ait bir fotoğrafın altında "Dünyada terörü gerçekleştirenler aslında Darwinistlerdir. Darwinizm çatışmayı meşrulaştıran ve teşvik eden tek felsefedir" yazıyor.  Charles Darwin'in teorileri "terörizmin gerçek kaynağıdır" deniyor."


www.vousnousils.fr

Kültür, Eğitim ve Araştırma amaçlı bir grup bağımsız genç gazetecinin kurduğu bir internet sitesi olan www.vousnousils.fr'de de Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası'nın Fransızlar üzerinde büyük etki uyandırdığı belirtiliyor ve eserde Darwinizm'in terörün gerçek kaynağı olarak tarif edildiğine özellikle dikkat çekiliyor.


 

Le blog d'Yves Daoudal
2 Şubat
2007

DARWINİST PANİK

Eğitim kurumlarımıza, Darwinizm'i reddeden, 770 sayfalık bol resimli 'Yaratılış Atlası' isimli çok sayıda kitap gönderildi.. Kitap, birçok eserin sahibi Harun Yahya (Adnan Oktar'ın müstear ismi) adında bir Türk tarafından hazırlanmış...

 

Bir Fransız siyasi partinin sitesinde, 3 Şubat 2007 tarihinde yer alan haberde Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eseri hakkında şu bilgilere yer veriliyor:

"Yaratılış Atlası, çok gelişmiş ve "Evrim Yalanı" başlıklı bir sitede fikirlerini ifade eden Türk, Müslüman yazar  Harun Yahya'nın eseri. KitabıKitap, Yüksek kalitede bol resimli 770 sayfa boyunca insanın ve hayvan türlerinin yaratıldıkları andan beri değişmediğini ispat etmek istiyor. Bu ispatına destek olarak Kuran'ı kaynak gösteriyor. 

İslam dünyasında yaratılışçılık, dindarlığın yükselmesiyle aynı yıllarda, 80'li yıllarda doğdu... Yaratılışçılığın en aktif tebliğcisi ise « uluslararası Harun Yahya yayınları» nın da gücüyle, kesin olarak Harun Yahya'dır.

İngilizce, Malezyaca, Çince gibi çeşitli dillerde yayın yapan önemli bir internet sitesinde de Harun Yahya'nın Yaratılış Atlasına yer verilmiş ve eser şu şekilde tanıtılmıştır:

EVRİM?.. İslami değerlerle Darwinizm ve evrim kavramını yalanlayan Yaratılış Atlası Fransa'da okullara dağıtılıyor. Atlas, Harun Yahya ismiyle son on yıl içerisinde çok fazla sayıda kitap kaleme alan yazar Adnan Oktar'a ait.


Tanınmış Amerikalı gazeteci Doug Ireland kişisel sitesinde Yaratılış Atlasının etkisi hakkında yorumlarda bulunuyor ve ardından Sayın Adnan Oktar'ın çalışmaları hakkında geniş bilgi veriyor. Yazarın kitapları, kitaplarının hangi dillere çevrildiği, internet siteleri, siyasi olaylar hakkındaki yorumları, dünya üzerindeki etkisini tarif ediyor. Ayrıca yazarın çeşitli sitelerine, makale ve kitaplarına linkler veriyor. Özellikle de Global Masonluk isimli çalışmasından çeşitli detaylı alıntılar yapıyor. Ireland Fransa'da yaşayan milyonlarca müslüman gencin Harun Yahya'nın eserlerinden etkileneceğine de dikkat çekiyor. Ireland bu yorumlarına şu cümlelerle başlıyor:

 "Yazarı merak ettim ve bir Google araştırması hemen 50 yaşında olduğunu, düzinelerce kitap yazdığını ve müstear adını inançsızlığa karşı mücadele eden Harun ve Yahya adlı iki peygamberin anılarına saygıdan aldığını söyleyen - Yahya'nın lüks tasarımlı multimedya bir İngilizce web sitesi yayınladığını ortaya koydu..."


Fransa'dan yayın yapan Yazerty isimli bir kişisel haber sitesinde Harun Yahya'nın eserleriyle ilgili bir haber yer aldı:

Yaratılış Atlası - Harun Yahya (yaratılışçılık)

... Yaratılış Atlası fosil ve hayvan resimlerinden destek alarak, XIX. yüzyılda Darwin yandaşlarının savunduğunun aksine, insanın hiçbir değişim geçirmeden kaldığını ispat etmeye çalışıyor. Yazar Harun Yahya internet sitesinde birçok dile çevrilmiş eserlerine yer veriyor ve görüşünü desteklemek amacıyla Kuran'dan alıntılar yapıyor."


Access Research Network (ARN) isimli bir bilim araştırma ağının internet sitesinde Yaratılış Atlası hakkında şu bilgi veriliyor:

"...Orijinali Türkçe olan ve evrimi reddeden 768 sayfalık "Yaratılış Atlası"... Charles Darwin'in "güçlünün hayatta kalması" teorisini, terörizm de dahil günümüzün pek çok hastalığının sebebi olarak gösteriyor... Yaratılış Atlası bir yenilik, çünkü ABD'de muhafazakar Hıristiyanlarca savunulan evrim teorisine getirilen eleştiriye İslami bir yorum getiriyor."


İTALYAN-FRANSIZ İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞ www.bellaciao.org isimli haber sitesinde, 9 Şubat 2007 tarihinde, dünya üzerinde Yaratılışı savunan hareketlerle ilgili bir haber yer aldı. Haberde Harun Yahya'nın bu konuda çalışmalarına ve Yaratılış Atlası'na da yer verildi:

770 sayfalık, evrim teorisini reddeden "Yaratılış Atlası" kitabının yazarı Harun Yahya "Yaratılış ve türlerin evrim geçirmediği bir gerçektir" diye açıklıyor. Yazar dünyanın yaşının 4.6 milyar yıl (bu tarih yaklaşık en doğru tarih kabul edilmektedir) yaşında olduğu görüşünü savunuyor ve "türlerin hiçbir değişikliğe uğramadığı"nı göstermek için çok sayıda fosil ve detaylı görsel tanıtımı kendi çalışmasına kaynak kullanıyor.

11 Eylül saldırılarını temsil eden bir resimle görüşünü destekleyen ve terörizmin gerçek kaynağı olarak gösterdiği Darwin'in teorisini (çatışmaya cesaret veren ve değerli kılan tek felsefe) geçersiz ilan eden Harun Yahya (Türk, gerçek ismi Adnan Oktar), evrim teorisini reddetmenin çok daha ötesine geçiyor.


Doğu felsefelerini konu alan kişisel bir haber sitesinde Harun Yahya'nın Yaratılış Atlasını konu alan "Türk Yaratılış Kitabı" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde atlasın dünya üzerindeki etkisi ve içeriği hakkında çeşitli bilgiler verildi.


Bir diğer kişisel internet sitesinde ise "Mutlu Darwin Günü" başlığıyla, Yaratılış Atlasını konu alan bir haber yer aldı. 12 Şubatın hem 1809'da doğan Charles Darwin'in doğum günü hem de 1859'da yayınlanan Türlerin Kökeni kitabının yayınlanışının yıl dönemi olduğunu hatırlatan haberde, Yaratılış Atlası tartışmasının aynı günlere gelmesine dikkat çekiliyor.

Anti-Darwinizmi konu alan bir kişisel internet sitesinde Yaratılış Atlasının içeriği hakkında bilgi veriliyor. Haberde, Yaratılışı savunan Müslüman ve Hıristiyanların özellikle sosyal darwinizm ve "güçlünün hayatta kalması" tezi üzerinde durmalarına, ayrıca "Darwin-Hitler" bağlantısının çok sık vurgulanmasına dikkat çekiliyor.


Çeşitli dinlerden katılımcıların yer aldığı, dini içerikli bir forum sitesinde yine Yaratılış Atlası'nın Fransa'daki etkisini anlatan bir haber yer aldı. Haber Fransız basınında yer alan yorumları özetliyordu.


İfade özgürlüğünü temel alan bir kişisel haber sitesinde Harun Yahya'nın Evrim teorisi ve Darwinizm konulu fikirlerine yer verildi. Yazarın son eseri Yaratılış Atlası'nın Fransa başta olmak üzere birçok ülkede büyük etki meydana getirdiğine de dikkat çekildi.


Cohenside isimli kişisel bir haber sitesinde Harun Yahya'nın bir çok çalışmasında yer alan "Terörün Gerçek Kaynağı" konusundaki fikirlerine yer verildi. Yazarın, dünya basınında çok büyük yankı uyandıran Yaratılış Atlası isimli çalışmasında da terörün temelinin, dünyayı bir çatışma alanı gibi gösteren ve sadece güçlünün ayakta kalabileceğini savunan Darwinizm olduğu vurgulanıyor.


Okullarda evrim teorisinin okutulmasını savunan National Center for Science Education isimli bir darwinist vakfın sitesinde de Yaratılış Atlası'nın Fransa'da oluşturduğu etkiden bahsedildi.


Evrim teorisini savunan kişisel bir sitede de Yaratılış Atlası'nın içeriği ve Avrupa'da oluşturduğu etki ele alındı.

Dubai'den yayın yapan bir kişisel haber sitesinde Yaratılış Atlası'nın içeriği ve yazar Harun Yahya'nın çalışmaları hakkında bilgi veriliyor. Haberde şu cümleler yer alıyor:

"Türk alim Harun Yahya'nın Fransa'daki okullara gönderilen "Yaratılış Atlası" isimli kitabında yazar, evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediği konusunda deliller ortaya koyuyor. Günümüzde gördüğümüz hayvan ve bitkiler milyonlarca yıllık fosilleriyle aynı görünümde. Canlıların varlığını sadece bir Yaratıcı tarafından yaratılmış olmalarına bağlayabiliriz. İşte Fransa'yı endişelendiren düşünce bu..."


İngiltere'den yayın yapan kişisel bir haber sitesinde de Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası hakkında bilgi veriliyor ve Avrupa genelinde oluşan büyük etkiye dikkat çekiliyor.


Fransa'da yaşayan Müslümanlar tarafından hazırlanan bir sitede, Yaratılış Atlası karşısında Fransız Milli Eğitimi'nin şaşkınlığa uğradığı vurgulandı. Haberde ayrıca Atlası tanıtan bilgiler, yazar Harun Yahya'nın sitesine bağlantılar ve bu konuyla ilgili basında yer alan haberlerden alıntılar yer aldı.


Fransa'dan yayın yapan bir diğer kişisel haber sitesinde de Yaratılış Atlası üzerine yorum yer alıyor. Haberin başlığı "Darwin, 1 Numaralı Terörist..."

Haberde ise özetle şu ifadeler yer alıyor:

Parlak ve kaygan kağıda, çok sayıda resimle zenginleştirilmiş, lüks baskılı, üstelik postayla elinize ulaştırılan böylesine güzel bir kitap almak her zaman nasip olmaz. Genellikle bu tarz bir hediyenin sahibi olan alıcılar fazla soru sormazlar. Ama bu defa durum farklı. Harun Yahya (gerçek adı Adnan Oktar) tarafından yazılmış olan kolej, lise ve üniversite öğrencilerinin faydalanmasına yönelik 700 sayfalık "Yaratılış Atlası" eksiksiz bir dille Darwinizm ve evrim teorisini reddediyor. Darwin'in fikirleri ile totaliterizm, terörizm arasında bağ kuruyor...

YARATILIŞ ATLASI'NIN FRANSA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ >>>

MAKALE: FRANSA'DA YAŞANAN İDEOLOJİK DEPREM: EVRİMCİLERİN 'YARATILIŞ ATLASI' PANİĞİ >>>

DESTEK OLUN - EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ - DARWINİZMİN KARANLIK YÜZÜ - MADDENİN ARDINDAKİ SIR

Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR